Framil

Čím méně má člověk peněz, tím více má potíží. Protože má každý z nás své nezbytné se životem související potřeby, jež se jinak než za peníze uspokojit nedají.

Předseda má práce nad hlavu

Pomalu bude končit rok a pokud jste tento rok ještě neměli schůzi vašeho Společenství vlastníků bytových jednotek, máte nejvyšší čas ji svolat. Každé Společenství je povinno jednou za rok svolat schůzi. Pro předsedu je to spousta práce, protože na schůzi musí mít připravenou spoustu podkladů. Každoroční schůze musí mít pár pevných bodů programu, které vyplývají z Občanského zákoníku.

panelák

Prvním bodem programu je přepočítání všech přítomných a podle jednotlivých podílů ve Společenství je potřeba zjistit, zda je schůze usnášeníschopná. Na toto dohlíží mandátová komise. Pokud prohlásí schůzi za usnášeníschopnou, mohou následovat další body.

Musí se schválit rozpočet za uplynulý rok. Podklady k tomuto bodu zhotovuje účetní vašeho Společenství a předseda výboru by vám měl sdělit kolik peněz bylo ke konci roku na účtu, kolik máte v pokladně, kolik na fondu oprav a kolik peněz a za co se v minulém roce utratilo. Tato uzávěrka se musí odsouhlasit nadpoloviční většinou přítomných členů Společenství.

Musí se také schválit rozpočet na další rok. Zde by se měly odsouhlasit jak platební výměry jednotlivých členů Společenství, ale hlavně by se mělo probrat, co v dalším roce bude potřeba opravit a klik peněz na to Společenství uvolní. Pokud má předseda nějaké nabídky na práce již připravené, stanou se také součástí hlasování. Opět je potřeba nadpoloviční většiny hlasů.

panelák

Možná vám také skončilo volební období pro vás výbor. V tom případě bude bodem programu volba nového výboru, nebo prodloužení stávajícího výboru na další období. Zde je potřeba si dát pozor, aby volení členové výboru byli přítomni. Nelze navrhnout a odsouhlasit člena, který není fyzicky přítomen na schůzi Společenství. Schůze SVJ Homepartner má přísná pravidla a pokud si výbor není jistý svými kroky, není na škodu nechat si poradit firmou, která se o problematiku zajímá.